رییس جمهور اشرف غنی در پیامی ویدئویی گفت که اولویت کنونی او انسجام دوباره قوای مسلح و دفاع از ارزش‌ها و دستاوردهای دو دهه پسین است.


به گزارش خبرگزاری دید، رییس جمهور اشرف غنی امروز شنبه(۲۳ اسد) در یک پیام ویدئویی گفت که کشور در آستانه بی ثباتی قرار دارد، ولی تلاش می‌شود که از بی ثباتی و جنگ بیشتر جلوگیری گردد.
رییس جمهور: در شرایط کنونی، اولویت ما انسجام دوباره قوای مسلح است و برنامه‌های مشخصی را در این رابطه روی دست داریم.
رییس جمهور غنی تاکید کرد که «رسالت من به عنوان رییس جمهور در وضعیت کنونی بر این است تا از بی ثباتی خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم».
به گفته آقای غنی: قسمی که شما می‌دانید ما در یک جنگ تحمیلی و کشور در آستانه بی ثباتی قرار دارد. به عنوان یک رسالت تاریخی، تلاش می‌کنیم که در این جنگ تحمیل شده، کشور ما، مردم ما، تاسیسات عامه و دستاوردهای بیست ساله حفاظت شود.
در بخشی از پیام، رییس جمهور غنی از ادامه مشوره‌های فشرده با رهبران سیاسی، اقشار مختلف مردم و شرکای بین‌المللی دولت افغانستان خبر داده و تاکید کرد که نتایج آن به زودی با مردم شریک ساخته می‌شود.
گفته‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر این دست به دست می‌شد که رییس جمهور غنی در این پیام استعفایش را اعلام می‌کند، ولی آقای غنی حرفی از استعفا نزد و بر انسجام دوباره قوای مسلح تاکید کرد.

کد خبر: 95328