کمیسیون انتخابات از آغاز روند بررسی اسناد نامزدان احتمالی مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها خبر می‌دهد. قرار است فهرست ابتدایی نامزدان به تاریخ ۷
سرطان اعلام شود.
عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید، بر اساس تقویم انتخاباتی مرحله‌ ارزیابی اسناد و مدارک نامزدان مجلس نماینده‌گان در مرکز آغاز شده و انتقال اسناد نامزدان از ولایت‌ها به دفتر مرکزی نیز جریان دارد.
اما به گفته‌ آقای ابراهیمی‌، «اسناد نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها در ولایت‌های مربوطه‌ ‌شان بررسی خواهد شد.»
این در حالی است که بیش از ۲۴۴۶ نامزد احتمالی مجلس نماینده‌گان فورمه‌های‌شان را تکمیل و به کمیسیون انتخابات تسلیم کرده‌اند. آمارهای این کمیسیون نشان می‌دهد که از این میان، ۲ هزار و ۵۵ تن آنان زن و ۳ صد و ۹۱ تن‌شان مرد هستند.
۷ نامزد احتمالی از میان کوچیان و یک نامزد احتمالی از اهل هنود و سیک‌های کشور نیز شامل این ارقام هستند.
مسئولان کمیسیون انتخابات می‌گویند پس از ارزیابی اسناد نامزدان احتمالی، در صورتی که آن‌ها با شرایط قانونی برابر باشند، شامل فهرست نهایی نامزدان خواهند شد.
با این حال، نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که این مرحله نیز همانند سایر مراحل دیگر عاری از مشکلات نخواهد بود.
نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند، ثبت نشدن برچسب‌های انتخاباتی در دیتابیس کمیسیون انتخابات و تعیین نشدن کمیشنران کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی دو چالش عمده در این مرحله است.
نعیم ایوب‌زاده رییس نهاد تیفا می‌گوید:« تاهنوز تمام برچسب‌ها شامل دیتابیس نشده تا جلو تکراری بودن برچسب‌های ارائه شده از سوی نامزدان گرفته شود.»
افزون بر آن، انتخاب کمیشنران ولایتی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی از چالش‌های دیگر در این مرحله است.
یوسف رشید رییس اجرایی نهاد فیفا می‌گوید:« تاهنوز کمیشنران ولایتی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی به کارشان آغاز نکرده‌اند.»
با این همه، قرار است انتخابات پارلمانی و شورا‏های ولسوالی‌ها در ۲۸ میزان سال روان برگزار شود.


کد خبر: 31329