نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ امریکا از حزب دمکرات می‌گوید که دونالد ترامپ فاسد‌ترین رییس جمهور در تاریخ معاصر امریکا است.

نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ امریکا از حزب دمکرات می‌گوید که دونالد ترامپ فاسد‌ترین رییس جمهور در تاریخ معاصر امریکا است.
به گزارش خبرگزاری دید، جوبایدن نامزد پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ امریکا به‌تازگی واکنش تندی در برابر ترامپ نشان داده و گفته است که وی فاسد‌ترین رییس جمهور در تاریخ معاصر امریکا می‌باشد.
بایدن با بیان این که ترامپ معنای فساد است، افزود: تمام نهادهای وابسته به دولت از وزارت دفاع و خارجه گرفته تا وزارت عدلیه را فاسد کرده است. تمام آن‌ها برای اطمینان یافتن از این است که او در حقیقت به فرد دیگری اجازه دهد که رقیب و مخالف او را از سر راه بردارد. این تمام ماجرا است. و من زیربار آن نخواهم رفت.

کد خبر: 55932