تاکنون آقای غنی بارها دستور تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را در موارد گوناگون داده است، اما هیچ کدام از تحقیق‌ها و یافته‌های این کمیته‌ها همگانی نشده و مردم نیز در جریان این یافته‌ها قرار نگرفته‌اندمحمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی امروز یکشنبه در یک نشست خبری در ارگ، روی موضوعات مختلف جاری در کشور سخن گفته و تاکید کرد که بدرفتاری نیروهای امنیتی پذیرفتنی نیست و اعلام کرد که در مورد رویداد فاریاب دستور تحقیق داده است. منظور آقای غنی تحقیق در مورد تصویرهایی است که در شبکه‌های اجتماعی، دست‌به‌دست می‌شود.
در این تصویرها شماری از نظامیان، مردان دیگری را که گفته می‌شود نگهبانان قیصاری استند، نقش زمین کرده‌اند و بدن‌های شماری از این مردان، خونین است.
آقای غنی در قسمت دیگری از سخنرانی خود از بازداشت قیصاری و برخی فرماندهان محلی دیگر دفاع کرده و آن را بر اساس قانون و خواست مردم خوانده گفت که اقدامات در این زمینه قانونی انجام شده و با افراد مسلح غیر مسئول برخورد جدی خواهد شد.
دستور تحقیق در مورد رویداد فاریاب و برخورد جدی با افراد مسلح غیر مسئول هر دو مورد برای مردم افغانستان قابل قبول است، اما در سخنرانی امروز اشرف غنی دو نکته مبهم باقی مانده است.
چگونه تحقیق صورت بگیرد و چه کسی باید محاکمه شود؟
نکته نخست این است که چگونه باید تحقیق صورت بگیرد. تاکنون آقای غنی بارها دستور تشکیل کمیته حقیقت‌یاب را در موارد گوناگون داده است، اما هیچ کدام از تحقیق‌ها و یافته‌های این کمیته‌ها همگانی نشده و مردم نیز در جریان این یافته‌ها قرار نگرفته‌اند.
مهم‌ترین این کمیته‌ها کمیته حقیقت یاب برای روشن کردن مسئله کندز بود که چگونه به یک‌بارگی این ولایت در سال ۱۳۹۴ سقوط کرد؟ تاکنون هیچ تحقیق درست و روشنی از تیمی که آقای غنی به ولایت کندز فرستاده بود به دست مردم نرسیده است.
مسئله بعدی این است که چه کسی باید محاکمه شود. ارگ ریاست جمهوری نباید این موضوع را دست کم گرفته و با محاکمه چند سرباز به این مسئله خاتمه دهد؛ زیرا در یک نظام سربازان از دستور مافوق خود پیروی کرده و آن را عملی می‌کنند. این تحقیقات باید هم سربازان و هم مافوق آن‌ها را در رویداد فاریاب مورد تحقیق و محاکمه قرار دهد. به خصوص که آقای غنی اعلام کرده است که روند دستگیری افراد مسلح غیر مسئول ادامه خواهد یافت.
آیا همه افراد مسلح غیر مسئول در برابر قانون برابرند؟
نکته دوم این است که آیا فراد مسلح غیر مسئول در برابر قانون برابر هستند یا تنها شمار خاصی مورد غضب قانون قرار می‌گیرند. برخورد با افراد مسلح غیر مسئول از مسئولیت‌های یک حکومت است، اما در صورتی که حکومت بتواند صداقت خود را در این زمینه به نمایش بگذارد. اگر ارگ به رهبری آقا غنی به دستگیری افرادی از قوم خاص بپردازد و در مقابل، چشمش را به روی افراد مسلح غیر مسئول دیگر ببندد، چیزی در پی نخواهد داشت جز بحرانی که هم‌اکنون در ولایت‌های شمالی با آن روبه رو هستیم. زیرا در صورتی که رییس جمهور افراد مسلح غیر مسئول اطراف خود را محاکمه نکند، برداشتی جز یک برداشت قوم‌پرستانه از وی نخواهیم داشت و دقیقاً همین برداشت باعث شده تا طرف‌داران حزب جنبش اسلامی در بسیاری از ولایت‌های شمالی دست به اعتراض زده و به خیابان‌ها بیایند.
ارگ ریاست جمهوری اگر به راستی همه افراد مسلح غیر مسئول را در مقابل قانون برابر می‌داند باید این مسئله را به طور عملی نشان دهد و در عین‌حال نباید اشتباهی که در فاریاب تکرار شد در هیچ ولایت دیگر تکرار شود. هر کسی ولو محکوم به خیانت ملی در ابتدا باید به صورت قانونی و علنی محاکمه شود و سپس بر اساس رای قانون به مجازات برسد.
مهدی سرباز – خبرگزاری دید


کد خبر: 32676