نشست مشترک نمایندگان افغانستان و پنج کشور آسیای میانه (تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و قزاقستان) با صدور اعلامیه‌ای مشترک بر توسعه روابط اقتصادی و تجارتی، امور زیربنایی و صلح و ثبات تأکید کردند.

نشست مشترک نمایندگان افغانستان و پنج کشور آسیای میانه (تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و قزاقستان) با صدور اعلامیه‌ای مشترک بر توسعه روابط اقتصادی و تجارتی، امور زیربنایی و صلح و ثبات تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری دید، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربنا روز گذشته نشست مشترکی را با نمایندگان پنج کشور آسیای میانه در کابل برگزار و بر افزایش و تقویت همکاری‌ها در عرصه‌های صلح و ثبات و وابستگی اقتصادی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه تأکید کرد.
در اعلامیه آمده است:« ما نمایندگان پنج کشور جمهوری آسیای مرکزی(ازبیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان) و جمهوری اسلامی افغانستان تصدیق می‌داریم که در صلح و ثبات وابستگی و ارتباطات اقتصاد منطقه‌ای، منافع متقابل کشورها نهفته است. سعادت هریک از ملت‌ها وابسته به سعادت منطقه است، که از طریق تداوم تجارت و سرمایه گذاری روی زیربناها بدست می‌آید.»
شرکت کنندگان همچنان از روند کابل اعلام حمایت کرده و تأکید کردند که تلاش‌های یک جانبه در ارتباط به صلح، یکپارچگی این روند را تضعیف می‌کند.
اعلامیه افزوده است:« (ما) حمایت متداوم خویش را از یک پروسه صلح چند جانبه تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها با پیشتیبانی شرکاء بین‌المللی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تعهد می‌نماییم.»
در اخیر، این نشست بر تحکیم مناسبات چندجانبه به شمول انتقال پروژه‌های انرژی، برق و گاز به جنوب آسیا و ایجاد مشارکت های بنیادی تأکید کردند.

کد خبر: 51767