کرونا در افغانستان؛

۴ مرگ و ۷۸ واقعه مثبت در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده است که در ۲۴ ساعت گذشته از میان ۱۹۹۱ نمونه مشکوک به ویروس کرونا نتایج ۷۸ نمونه آن مثبت بوده و همچنان در شبانه روز گذشته چهار مریض مصاب به کرونا در کشور جان باخته است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۵مرگ و ۳۶ مورد تازه در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه با نشر آمار روزانه ویروس کرونا می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۵ تن جان باخته و از میان ۸۸۲ نمونه مشکوک ۳۶ مورد تازه مبتلا به کرونا در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۹ مرگ و ۱۲۵ واقعه تازه در شبانه روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه کرونا، می‌گوید که در شبانه روز گذشته ۹ بیمار کرونایی جان باخته و از میان ۲ هزار و ۳۸۵ نمونه مشکوک ۱۲۵ مورد تازه در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب

جنگ و کرونا در افغانستان؛ ۱۰ میلیون کودک به کمک حیاتی نیاز دارد

سازمان حمایت از کودکان می‌گوید که یافته‌های جدید نشان می‌دهد ۱۸ میلیون نفر، از جمله ۹.۷ میلیون کودک در سال ۲۰۲۱ به کمک‌های عاجل نجات‌بخش نیاز دارند.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۳ مرگ و ۷۹ واقعه تازه در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه بانشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روزگذشته ۳ بیمار جان باخته و از میان یک هزار و ۸۴۹ نمونه مشکوک ۷۹ مورد تازه مبتلا به کووید-۱۹ در کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۴مرگ و ۸۱ واقعه تازه در شبانه‌روز گذشته

وزرات صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۴ بیمار مبتلا به کووید-۱۹ جان باخته و از میان ۱۵۸۴ نمونه مشکوک، ۸۱ مورد تاره کرونایی در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

مرگ ۳ تن و ثبت ۴۶ مورد تازه در شبانه روز گذشته

وزارت صحت عامه با نشر آمارروزانه ویروس کرونا در کشور اعلام کرده است که در شبانه روز گذشته مرگ ۳ تن و از میان ۱۳۴۱ نمونه مشکوک، ۴۶ مورد تازه مبتلا به کووید-۱۹ در سراسر کشورثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۱۴ مرگ و ۵۷ نمونه مثبت در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۱۸۰۲ نمونه‌ مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش ۵۷ نمونه‌ آن مثبت تشخیص شده و همچنان ۱۴ تن جان باخته است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستا؛

۶ مرگ و ۸۴ واقعه تازه در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۶ بیمار مبتلا به کرونا فوت نموده و از میان ۲۱۰۹ نمونه مشکوک ۸۴ مورد تازه مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا درافغانستان؛

۷ مرگ و ۱۰۶ واقعه تازه در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید در شبانه‌روز گذشته ۷ تن در اثر این بیماری فوت کرده و از میان ۱۲۰۲ نمونه مشکوک ۱۰۶مورد تازه را در سراسر کشور ثبت نموده است.

ادامه مطلب

کارشناسان سازمان صحی جهان برای تحقیق در مورد منشا کرونا به چین می‌روند

دولت چین به تازگی اعلام کرد که کارشناسان سازمان صحی جهان تا سه روز آینده برای تحقیق در مورد منشا کرونا به این کشور سفر می‌کنند.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۱۳مرگ و ۴۶ نمونه مثبت در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه‌ می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۱۸۸۶ نمونه‌ مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش ۴۶ نمونه‌ آن مثبت تشخیص شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۹ مرگ و ۷۶ واقعه مثبت در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۹ بیمار جان باخته و ۷۶ مورد تازه مبتلا به کووید -۱۹ در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۷ مرگ و ۱۲۰ واقعه مثبت در شبانه روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه ویروس کرونا می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۷ تن جان باخته و از میان ۶۶۶ نمونه مشکوک ۱۲۰ مورد تازه مبتلا به کووید-۱۹ در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۹ مرگ و ۱۰۲ واقعه جدید در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۹ بیمار جان باخته و از میان ۶۹۱نمونه مشکوک ۱۰۲مورد تازه مبتلا به کووید-۱۹ در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۹ مرگ و ۲۰۳ مورد تازه در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه ویروس کرونا می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۹ تن در اثر کرونا فوت کرده و از میان ۵۰۲ نمونه مشکوک، ۲۰۳ مبتلا به کووید-۱۹ در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۱۱مرگ و ۱۲۰مورد تازه در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه با نشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۱۱ تن در اثر کرونا جان باخته و از میان ۱۲۳۰نمونه مشکوک، ۱۲۰ مورد تازه مبتلا به کووید-۱۹در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

مرگ ۶بیمار وثبت ۹۸ مورد تازه در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه کووید-۱۹می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۶ تن جان باخته واز میان ۱۶۰۷نمونه مشکوک، ۹۸ مورد تازه ابتلا به کرونا درسراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۹ مرگ و ۱۴۰واقعه تازه در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه با نشر آمار روزانه کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۹ تن جان باخته و از میان ۶۹۹ نمونه مشکوک به این ویروس ۱۴۰ مورد تازه در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۱۰ مرگ و شناسایی ۸۳ بیمار جدید در شبانه روز گذشته

وزارت صحت عامه اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته ۱۰ بیمار کووید-۱۹ در کشور جان باخته و از میان ۹۷۸ نمونه مشکوک، ۸۳ بیمار جدید شناسایی شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان،

۱۵ مرگ و ۲۱۱ بیمار جدید در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه اپیدمی کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۱۵تن در اثر بیماری جان باخته و از میان دو هزار و۲۱۴ نمونه مشکوک به کرونا ۲۱۱مورد تازه در سراسر کشور به ثبت رسیده است.

ادامه مطلب

شیوع نوع جهش یافته کرونا در بریتانیا

گزارش‌ها از بریتانیا حاکی است که نوع جدیدی از ویروس کووید-۱۹ در بریتانیا شیوع پیدا کرده است و کشورهای اروپایی سفر به این کشور را ممنوع اعلان کردند.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان،

مرگ ۱۷نفر و ثبت ۸۰ واقعه جدید در بیست‌وچهار ساعت گذشته

وزارت صحت عامه با نشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید که در شبانه روز گذشته، ۱۷ تن جان باخته و ۸۰ مورد تازه بیماری کووید -۱۹ در سراسر کشور ثبت شده است

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۵ مرگ و ۲۵۴ واقعه جدید در شبانه روز گذشته

وزارت صحت عامه اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته ۲۵۴ مورد جدید ابتلا به کرونا در کشور ثبت شده است. این نتیجه از آزمایش یک هزار و ۴۷۳ نمونه‌ مشکوک به دست آمده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۱۱ مرگ و ۳۲۱ واقعه مثبت در شبانه روز گذشته

وزارت صحت عامه با نشر آمار روزانه مبتلا به کرونا، می‌گوید که در شبانه روز گذشته از میان ۱۶۵۵ نمونه مشکوک کرونا ۳۲۱ واقعه مثبت شناسایی شده است. این وزارت همچنان از مرگ ۱۱ تن در شبانه روز گذشته خبرداده است.

ادامه مطلب