دیدگاه

حکمتیار و راه‌اندازی پروژه جنگ زبانی!

نمی‌دانم چرا ایشان برای میلیون‌ها شهروند این سرزمین تعیین تکلیف می‌کند که به جای «دانش» از کلمه‌ «پوهنه»ی پشتو استفاده کنند…

ادامه مطلب

دردهای رهبر، درک می‌خواهد!

(پاسخی به نوشتۀ “دردهای «تدارکاتی» یک رهبر”، منتشرۀ روزنامۀ ۸صبح)

ادامه مطلب

کم‌کردن دیوارهای کانکریتی، یا کم‌رنگ کردن خواسته‌های معترضان!

به باور بعضی از کارشناسان امور سیاسی، راه‌اندازیِ عملیه برداشتن موانع و دیوارهای کانکریتی از کنار سرک‌ها، به رغم آن‌که براساس خواست مردم پس از برچیده‌شدن خیمه‌های معترضان «جنبش رستاخیز برای تغییر» صورت گرفته؛ اما حقیقت غیر از آن چیزی است که مطرح می‌شود

ادامه مطلب

رياستي یا پارلماني؛ کدام نظام برای ما خوب است؟

مردم افغانستان سال‌هاست که انواع نظام‌های سیاسی را تجربه کرده‌اند… از نظام‌های «شاهی مطلق» و «مشروطه» گرفته تا نظام‌های «جمهوری شاهانه» و «جمهوری خداستیزانه» و همچنان «دولت اسلامی» و «امارت اسلامیِ» مستبدانه…

ادامه مطلب